FANDOM


Bubble-Island-Lives-Screenshot

Bubble Island Canlar

Bubble Island'da canlar kaybettiğinde bir seviyeyi tekrar oynamak için kullanılır, oyuncu ya aşamanın başından ya da en son bayrak kaydetme noktasından başlamalıdır. Canlar senin ve arkadaşlarının toplamda oynadığı seviye sayısına göre verilir.

Can GereksinimleriEdit

Gerekli Oynanan Seviye Kazanılan Can
0 1
500 2
1000 3
1500 4
2500 5
3500 100
5000 7
7000 8
10000 9
15000 10
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.